Registration and Application for Admission & Examination of UG and PG courses in January-December 2021
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी आणि प्रवेश व परीक्षा अर्ज January-December 2021


  •   Undergraduate and Post Graduate students to register and Login for admission form filling here.
    पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करून येथून प्रवेश अर्ज भरावा.